Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2020

zapachnialomi
2494 2550 390
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow vialanza lanza
zapachnialomi
1271 311d 390
Reposted fromIriss Iriss vialekkaprzesada lekkaprzesada
zapachnialomi
9971 cd87 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialanza lanza
zapachnialomi
Jestem zmęczony. Zbyt zmęczony, by akceptować perspektywę końców, które są początkami, od których trzeba wszystko zaczynać od nowa.
— A.Sapkowski "Czas pogardy"
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway vialexxie lexxie
zapachnialomi
5094 5f5d 390
Reposted frombabyface babyface viabigevilgrin00 bigevilgrin00
zapachnialomi
Reposted fromshakeme shakeme viabigevilgrin00 bigevilgrin00
zapachnialomi
Czasem po prostu potrzebujesz usłyszeć, że jesteś dzielna. Że jesteś wspaniała.
— Mów mi tak
Reposted frominmybetterworld inmybetterworld vialanza lanza
zapachnialomi
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialexxie lexxie
zapachnialomi
Miłość to też rozmowy, siedzenie razem i picie herbaty, takie pobycie. Lubienie, no.
— Jacek Braciak
Reposted fromnaturalginger naturalginger vialexxie lexxie
zapachnialomi
Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a w końcu okazuje się, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej.
— Mariusz Szczygieł - "Nie ma"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialexxie lexxie

February 18 2020

zapachnialomi
9935 66a7 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viabigevilgrin00 bigevilgrin00
zapachnialomi
5508 e950 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome

February 17 2020

zapachnialomi
tak naprawdę chodzi o codzienność. o herbatę wypitą w spokoju rano. o wspólnie zjedzoną kolację. o to, kto wstawi pranie. o kupno soczystych, słodkich pomidorów. o makaron z serem i brokułami. o własną hodowlę ziół na balkonie. poranne pieszczoty z kotem. trzymanie się za dłonie. nową, różową szminkę. delikatne promienie słońca na skórze. planowanie wakacyjnych podróży. każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. nie chodzi o to by być w życiu najlepszym. chodzi o to by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaGaa Gaa
zapachnialomi
3365 05ca 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaGaa Gaa
zapachnialomi
Kiedyś byłaś bardziej. Dziś jesteś o wiele mniej bardziej.
— Kapelusznik do Alicji
Reposted fromwagabunda wagabunda vialekkaprzesada lekkaprzesada
3514 34df 390
zapachnialomi
7262 3d29 390
Reposted fromshakeme shakeme vialekkaprzesada lekkaprzesada
zapachnialomi
5289 fc33 390
zapachnialomi
Chodź pocałuję cię tam, gdzie się kończysz i zaczynasz (...) w duszę, chodź, pocałuję cię w serce. Na dzień dobry. Na dobranoc. Na zawsze. Na nigdy. Na teraz. W samo serce.
— żulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl